Преузимање докумената везана за давање у закупа пословног простора на територији општине Алибунар методом јавног надметања
1. Јавни оглас