Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар-Општинска управа

Број:112-17/2020-03

Датум:03.09.2020.године

А л и б у н а р

Општинска управа општине Алибунар, на основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016,113/2017,113/2017-др.закон,95/2018) члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 95/2016) оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

И ОРГАН У КОМЕ СЕ РАДНО МЕСТО ПОПУЊАВА:

Општинска управа општине Алибунар ,у Алибунару улица Трг слободе број 4

 

Преузимање документације

1. Јавни конкурс

2. Образац изјаве