ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА

2015. ГОДИНУ

Алибунар, новембар 2015. година

М И С И Ј А

         Без обзира да ли људи живе у градовима или селима, без бозира којим језиком говоре, они желе све најбоље за своју децу и породицу и желе да живе у миру и складу, уз економску и физичку безбедност, лично достојанство, у заједници која ће им пружити подршку.

        Међутим, на преласку између ова два миленијума превише људи живи испод или на граници социо-економске безбедности и људског достојанства. Преко своје мреже Црвени крст има циљ

да побољша живот угроженим људима ангажовањем снага човечности.

         Извештајна 2015година обележена је функционисањем и радом Општинске организације Црвеног крста Алибунар у настојању спровођења активности предвиђеним Статутом ЦКС и ДКВ и постављеним програмским садржајима:

–       Рад органа Општинске организације ЦК,

–       Служба тражења,

–       Здравствено васпитна делатност,

–       Социјална делатност,

–       Традиционални програми

–       Информативно пропагандни рад.

Општински одбор ООЦК

          У току 2015.године, одржане су четири седнице Општинског одбора. Поред праћења и кооринирања редовних активности Општински одбор је током 2015.године посебну пажњу посветио решавању конкретних питања везаних за финансирање организације, самим тим и регулисање питања реавања статуса и деловања Црвеног крста као помоћног органа државе у хуманитарним пословима. У том циљу кроз непосредне контакте и информације остваривана је сарадња са СО-е Алибунар. у 2014 години Општински одбор је остваривао сарадњу са другим органзацијама и институцијама у чијој су надлежности посебни сегменти друштвеног живота и у чијој су надлежности сегменти друштвеног живота у које се и организација Црвеног крста програмски укључује /здравство, социјална заштита, образовање.

Рад комисија ООЦК-а

          Почетком 2015 године одржане су седнице појединих комисија ЦК Алибунар, на којима су разматране програмске активности за наредни период. Чланови комисија упознати су са проблемом финансирања Организације у целини и са чињеницом да ће реализација програмских активности зависити од финансијских средстава.

Служба тражења

          У 2015години одвијали су се редовни послови Службе тражења који су јој поверени по закону о поверавању јавних овлашћења ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ, и сагласно упутству о раду Службе тражења.

Здравствена делатност

           Здравствено васпитни програми, реализовани су у смањеном обиму у складу са финансијским могућностима Организације Црвеног крста Алибунар. У протеклом извештајном периоду ООЦК Алибунар је хуманитарне задатке на плану здравствене делатности остварила кроз облик рада и то:

–       Добровољно давалаштво крви.

         ООЦК Алибунар у сарадњи са Заводом за ТРФ крви Србије, и одељењем за ТРФ опште болнице Панчево реализовала планом за 2015.г. предвиђених 14 акција ДДК где је прикупљено 451 јединица крви или 2.30% на укупан број становника у општини. Организован је и одлазак ДДК у Скупштину града Београда, у организацији Завода за ТРФ Србије и Црвеног крста Алибунар. Подељено 192 признања добровољним даваоцима крви. У Недељи Црвеног крста од 8-15 маја подељени су пакети за бебе, деци рођеној у нецељи црвеног крста. У извештајном периоду ЦК Алибунар обележила је и 1.децембар светски дан борбе против сиде (предавања у школама).

–       Дистрибутивни систем.

         У току 2015године подељено је 300 пакета хране и хигијене социјално угроженом становништву општине, као и 2 тоне половне одеће и обуће, Вредност пакета је 686.340,00 динара, обухваћено је  1250 лица у 10 насељеним места општине.

–       Социјална делатност

         У области ове делатности Црвени крст Алибунар реализује програм Народних кухиња. Кухиња тренутно има 250 корисника. Свакодневно 22 дана у месецу кува се (250х22=5500) месечно што на годишњем нивоу износи (5500х10=55000 оброка). Кување 250 оброка, за 5 насељених места наше општине.

         Средства јавног информисања (радио и новине) пратили су активности у области хуманитарне помоћи, добровољног давалаштва крви, здравствено васпитног рада, као и све активности везане за рад Црвеног крста Алибунар.

ОПШТИНСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА

А Л И Б У Н А Р