Преузимање докумената везана за продужење рока за подношење понуда за набавку радова у објекту Дома Здравља у Алибунару
1. Обавештење о продужењу рока
2. Замена конкурсне докуметације