Преузимање докумената везана за за набавку добара- набавка посуда за одлагање отпада на јавним површинама

1. Измена и допуна конкурсне документације