30. 09. 2022.

Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и женсоког пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем – упут рок децембар 2022. године.

 

Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година

који испуњавају услове конкурса:

Општи услови:

-да је држављанин Републике Србије;

-да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);

-да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;

-да је здравствено способан за војну службу;

-да није одслужио војни рок са оружјем и

-да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

 

Заинтересовани кандидати могу извршити пријаву за ДСВР и преко портала е- Управе (апликација „Добровољац“) или на шалтерима ЈП „Поште Србије“:

 

Више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране www.мод.гов.рс, или у Центру Министарства Одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића бр.1, Панчево, где могу поднети и пријаву.

 

После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази у један од три центра за обуку Војске Црбије – Сомбор, Ваљево или Лесковац.

Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописује да служење војног рока траје шест месеци.

 

Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника.

 

Центар Министарства Одбране Панчево