ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС “ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР” У КО СЕЛЕУШ, КО ВЛАДИМИРОВАЦ И КО НОВИ КОЗЈАК И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС „ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР“ У К.О. СЕЛЕУШ, К.О. ВЛАДИМИРОВАЦ И К.О. НОВИ КОЗЈАК

 

  1. ОГЛАС О ЈАВНОМ УВИДУ
  2. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС “ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР” У КО СЕЛЕУШ, КО ВЛАДИМИРОВАЦ И КО НОВИ КОЗЈАК И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС „ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР“ У К.О. СЕЛЕУШ, К.О. ВЛАДИМИРОВАЦ И К.О. НОВИ КОЗЈАК