Општина Алибунар налази се у централном делу јужнобанатске равнице, између плодних њива и алибунарске и иланџанске мочваре. Међународни пут Е-70 Београд-Вршац-Темишвар пролази кроз општину Алибунар.

Општина газдује туристички најатрактивнијим, северо-западним делом Делиблатске пешчаре, која је у овом свом делу прекривена глогом, скакавцем, боровима,  разним жбунастим биљем и густом вегетацијом. Број различитих животињских врста које су овде присутне је заиста велики. Овако велики број животиња и птица, међу којима и дивљачи високог лова, дозвољавају развој ловног туризма. Неопходно је истаћи да је највећи део територије Алибунара већ прекривен бројним познатим ловиштима. Дивљач ниског лова која је овде најзаступљенија јесте углавном зец, фазан, јаребица, а од дивљачи високог лова ту је јелен, срна и дивља свиња.

Ова територија има много извора геотермалних вода, богатих високо радиоактивним јодом, погодних за купање. Термални извори су предност која ствара потенцијал за развој здравственог туризма.

На територији општине Алибунар у оквиру к.о. Банатски Карловац налази се прелепо место за излете и екскурзије, “Девојачки бунар”, са 1.200 викенд кућа, хотелским, конференцијским, спортским и wеллнесс капацитетима. Ово место је најфреквентнији туристички локалитет на територији СРП Делиблатска пешчара и има десетине километра пешчаних стаза за пењање, за шетњу, спортске терене и отворени базен са термалном водом, који је једна од главних атракција у летњем периоду. Туристичку понуду обогаћују бројне туристичке манифестације које се одржавају током целе године: “Првомајски уранак”, “Сабор пчелара”, “Златна удица”, “Хајка на банатску лисицу”, “Ликовна колонија”…