Преузимање докумената везана  за набавку услуге – прање аутомобила
1. Позив за прикупљање понуда