Преузимање докумената везана за ЈН 404-9/20-04 – Извођење радова на инвестиционом одржавању крова; Партија 1 – инвестиционо одржавање крова на фискултурној сали у Николинцима
1. Конкурсна документација
2. Позив за подношење понуда