Преузимање докумената везана за јавну набавку добара – рачунарска опрема за потребе опремања канцеларије за младе

1. Конкурсна документација

2. Позив за подношење понуда