Преузимање докумената везана за реконструкцију термичког омотача зграде, унапређење система грејања и замена унутрашњих светиљки, у објекту Дома здравља у Алибунару

1. Конкурсна документација
2. Позив за подношење понуда