Преузимање докумената везана за набавку добара- набавка посуда за одлагање отпада на јавним површинама
1. Позив за подношење понуда 
2. Конкурсна документација