Преузимање докумената везана за набавку добара – набавка пића за потребе репрезентације.