Преузимање докумената везана за набавку добара – набавка машина, алата, пољопривредне механизације и пластеника са пратећом опремом намењених за покретање, развој и унапређење доходовних активности избеглица на територији општине Алибунар
1. Конкурсна документација
2. Позив за подношење понуда