Преузимање докумената везана за набавку добара – набавка ултразвука за потребе Дома Здравља Алибунар

1. Позив за подношење понуда
2.  Конкурсна документација