Преузимање докумената везана за реконструкцију водозахвата постојење за кондиционирање воде на квалитету пијаће воде на локацији локалног водовода Николинци

1. Позив за подношење понуда
2. 
Конкурсна докуметација