Преузимање докумената везана за оглас о јавном увиду
1. Оглас о јавном увиду
2. Нацрт плана