Преузимање докумената везана за извођење радова на инвестиционом одржавању крова; Партија 1 – инвестиционо одржавање крова на фискултурној сали у Николинцима
1. Одлука о додели уговора