Преузимање докумената везана за геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени
1. Одлука о додели уговора