Преузимање докумената везана за обустави поступка набавке услуге – одржавање јавних стабала која ометају функцију ваздушних водова
1. Одлука о обустави поступка набавке