Преузимање докумената везана за услуга мобилне телефоније 

1. Одлука о додели уговора 404-44