Преузимање докумената везана за израду техничке документације за изградњу новог објекта претшколске установе у Банатском Карловцу

1. Одлука о додели уговора бр. 404-25/19-04