Преузимање докумената везана за одлуку о додели уговора, геодетске услуге за грађевинско земљиште.
1. Одлука о додели уговора