Преузимање докумената везана за геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

1. Обавештење о закљученом уговору