Преузимање докумената везана  за геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени
1. Обавештење о закљученом уговору