Преузимање докумената везана за одржавање јавних стабала која ометају функцију ваздушних водова

1. Обавештење о обустави поступка набавке услуге