gore

  • Baner Optina Alibunar

DOPIS NACIONALNE KOALICIJE ZA OKONČANjE DEČIJIH BRAKOVA

DetinjstvoPoštovani/ne,
Nacionalna koalicija za okončanje dečijih brakova pokreće kampanju “Detinjstvo, ne brak” koja ima za cilj da skrene pažnju javnosti i profesionalaca na problem dečjih brakova, te vas ovim putem informišemo i pozivamo da se priključite kampanji.
U februaru 2019. godine na inicijativu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i UNICEF-a osnovana Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakova.

 

Promotivni materijal možete pogledati ovde:

 

 

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji zajedno rade na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčica, naročito devojčica romske nacionalnosti, da donose vlastitite bezbedne izbore o životu i budućnosti, kao i na osnaživanju žena i muškaraca, roditelja, kao i budućih roditelja, da menjaju postojeću praksu dečijih brakova.
Dečiji i rani brakovi predstavljaju grubo kršenje prava dece, posebno devojčica, zanemarivanje, oduzimanje prava na detinjstvo, obrazovanje, pravilan i potpun razvoj i slobodu izbora, a često je prisutno i zlostavljanje. Ako se sadašnji trend nastavi, 150 miliona devojčica u svetu će stupiti u brak pre navršene 18. godine života u sledećih deset godina, ugrožavajući svoj lični razvoj i blagostanje.
Da bismo pružili istinsku podršku i zaštitu i time aktivno doprinosili okončanju dečijih brakova, potrebno je da se svi uključimo. Zato Koaliciju za okončanje dečijih brakova čine predstavnici ministarstava, institucija, međunarodnih organizacija i organizacija iz Srbije, a Koalicijom kopredsedavaju Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i NVO Ternipe.

 

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji zajedno rade na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčica, naročito devojčica romske nacionalnosti, da donose vlastitite bezbedne izbore o životu i budućnosti, kao i na osnaživanju žena i muškaraca, roditelja, kao i budućih roditelja, da menjaju postojeću praksu dečijih brakova.
Dečiji i rani brakovi predstavljaju grubo kršenje prava dece, posebno devojčica, zanemarivanje, oduzimanje prava na detinjstvo, obrazovanje, pravilan i potpun razvoj i slobodu izbora, a često je prisutno i zlostavljanje. Ako se sadašnji trend nastavi, 150 miliona devojčica u svetu će stupiti u brak pre navršene 18. godine života u sledećih deset godina, ugrožavajući svoj lični razvoj i blagostanje.
Da bismo pružili istinsku podršku i zaštitu i time aktivno doprinosili okončanju dečijih brakova, potrebno je da se svi uključimo. Zato Koaliciju za okončanje dečijih brakova čine predstavnici ministarstava, institucija, međunarodnih organizacija i organizacija iz Srbije, a Koalicijom kopredsedavaju Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i NVO Ternipe.

 

Preuzimanje brošure

Baner Pecat 211x81