gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Novosti
  • OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Republika Srbija – AP Vojvodina

Opština Alibunar – Opštinska uprava

ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ,

GRAĐEVINARSTVO, URBANIZAM

I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Broj: 501-28/2021-05

Alibunar, 22.06.2021.godine

A l i b u n a r, Trg Slobode br. 4.

013/641-233

 

O B A V E Š T E Nj E

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE

O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Obaveštava se javnost da je putem punomoćnika DOO PERMANENT BEAUTY Beograd-Vračar, ulica Radivoja Koraća 1 18.05.2021.godine podneo zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA: Poslovni objekat proizvodnog pogona za kozmetičke proizvode, na kat. Parceli 315 k.o. Dobrica.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, kao i dostavljanje mišljenja se može izvršiti u prostorijama i na adresu Odeljenja za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Alibunar, Trg Slobode br. 4, Alibunar, u roku od 8 dana od isticanja obaveštenja, svakog radnog dana od 10.00 do 13.00 časova, pri čemu se dostavljanje eventualnih mišljenja može izvršiti neposredno na pisarnici opštine Alibunar, svakog radnog dana u periodu radnog vremena, odnosno putem pošte.

Obaveštenje će biti istaknuto na oglasnoj tabli opštine Alibunar, na oglasnoj tabli Mesne Zajednice Dobrica kao i na internetu.

 

Obradio:                                                                                                                                     NAČELNIK ODELjENjA

Saša Cvetković                                                                                                                               Dejan Starčević

 

Dostaviti:

- Mesnoj Zajednici Dobrici

- oglasna tabla opštine Alibunar

- na internetu

Baner Pecat 211x81