gore

  • slika 3

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU 2. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

Skupština opštine Alibunar održala je svoju 2. sednicu dana 15.09.2020.g. Sednici su prisustvovali svi odbornici Skupštine opštine Alibunar, a sednici je predsedavao predsednik Skupštine Neđeljko Konjokrad.

Za ovu sednicu je utvrđen bogat dnevni red.

Najpre, Skupština je potvrdila odborničke mandate Maji Mitrović iz Alibunara i Jeleni Maslovarić iz Vladimirovca, koje su izabrane sa izborne liste ''Aleksandar Vučić – za našu decu'', nakon što su bez odborničkih mandata a zbog izbora na funkcije predsednika, odnosno zamenika predsednika Opštine, izabrane Zorana Bratić i Marta Dmitrović, koje su na odborničke funkcije prethodno izabrane sa iste izborne liste.

Skupština opštine je na predlog Opštinskog veća usvojila Odluku o završnom računu budžeta Opštine Alibunar za 2019. godinu. Prema tekstu ove Odluke, ukupno ostvareni prihodi, primanja i preneta sredstva iz ranijih godina iznosili su 796.462.676 dinara, dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 733.415.289 dinara. Istaknuto je da su svi korisnici opštinskog budžeta, kako direktni tako i indirektni, redovno servisirani i da nije bilo značajnijih problema u poslovanju. U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu, eksternu reviziju Završnog računa Opštine izvrio je Institut za javne finansije i računovodstvo iz Niša, o čemu je dostavljen Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Alibunar za 2019.g.

Takođe je na predlog Opštinskog veća, Skupština usvojila Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Alibunar. Republičkom Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017.g. utvrđen je kao maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme za sistem lokalne samouprave Opštine Alibunar ukupno 207 i taj broj se od 2017.g. nije menjao. Navedenom Odlukom SO Alibunar je utvrdila ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme za svako pravno lice čiji je osnivač Opština pojedinačno.

Na predlog Odbora za administrativno-mandatna pitanja SO Alibunar, Skupština je obrazovala i preostalih 12 odbora, kao stalna radna tela Skupštine, a koja čine odbornici Skupštine opštine Alibunar.

Skupština je obrazovala i svoja posebna radna radna tela, kojih ima ukupno 8: Savet za mlade,Komisija za rodnu ravnopravnost,Savet za zdravlje,Korisnički savet javnih službi,Savet za migracije,Savet za socijalna pitanja,Savet za zapošljavanje i Komisija za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta.

Skupština je ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede predložila sastav nove Komisije, čiji je zadatak rešavanje zahteva građana za vraćanje konfiskovane imovine po osnovu neizvršenih obaveza iz prinudnog otkupa nakon Drugog svetskog rata, a koju čine sudije sudova, stručnjaci u oblasti poljoprivrede i geodezije, kao i druga lica neophodna za sprovođenje ove aktivnosti.

Skupština opštine je, u svojstvu osnivača, dala svoju saglasnost na kreditno zaduživanje oba svoja javna preduzeća. Kreditno zaduživanje se odnosi na zaključivanje ugovora o tzv. ''dozvoljenom minusu'' po žiro-računu ovih preduzeća kod poslovnih banaka, a što je neophodno za njihovo redovno poslovanje.

Skupština je izvršila razrešenje i imenovanje članova drugih radnih tela, čiji je osnivač, kao što su: Komisija za utvrđivanje cena zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i visine naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova na teritoriji opštine Alibunar, Stručna komisija za izradu Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Alibunar za 2020.g., Komisija za davanje na korišćenje i u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Alibunar po Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Alibunar za 2019.g. i dr.

Skupština je izvršila i imenovanje vršilaca dužnosti direktora pojedinih pravnih lica čiji je Opština osnivač. Za v.d. direktora Centra za socijalni rad ''1.mart'' Alibunar imenovana je Jovana Maksimović, diplomirani pravnik iz Vladimirovca. Za v.d. direktora JKP ''Univerzal'' Alibunar imenovan je Dušan Dakić, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Ilandže. Za v.d. direktora Turističke organizacije opštine Alibunar imenovana je Tatijana Đurđević, master ekonomista iz Dobrice. Mandat imenovanih lica traje do 6 meseci, a izbor direktora vrši se na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Skupština je izvršila i razrešenje i imenovanje pojedinih članova organa upravljanja javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač.

Oznake: opština alibunar, sednica skupštine opštine

Baner Pecat 211x81