gore

  • slika 3

IZVEŠTAJ SA 79. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

790V2018Sedamdeset deveta sednica Opštinskog veća Opštine Alibunar održana je u sredu 26. decembra 2018. godine, u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala). Sednicom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar gospodin Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće donelo je sledeće odluke:

1. Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Alibunar. Rešenjem je definisana i kategorija drugog zemljišta koje nije građevinsko ili poljoprivredno, a utvrđena je i prosečna cena tog zemljišta koja je umanjena za 40%. 2. Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je Odluku o pokretanju postupka i raspisivanju Javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja i utvrđivanje teksta Javnog oglasa za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta. Postupak otuđenja pokreće se radi otuđenja, odnosno prodaje građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Alibunar, i to parcela broj 821/8 k.o. Banatski Karlovac, površine 2425 km2 radi izgradnje. Početna cena građevinskog zemljišta koje je predmet javnog otuđenja iznosi 727.500 dinara. 3. Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne licitacije za otuđenje građevinskog zemljišta. 4. Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je Odluku o pokretanju postupka i raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostora apoteka u zgradama zdravstva na teritoriji opštine Alibunar i utvrđivanje teksta Javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostora apotekama u zgradama zdravstva na teritoriji opštine Alibunar metodom prikupljanja pismenih ponuda. Odlukom o pokretanju postupka i raspisivanjem Javnog oglasa prikupljaju se pismene ponude radi davanja u zakup poslovnih prostora apoteka u zgradama zdravstva na teritoriji opštine Alibunar. 5. Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora apoteka u zgradama zdravstva na teritoriji opštine Alibunar. 6. Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je Rešenje o utvrđivanju iznosa mesečnog anuiteta materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Alibunar za peroid oktobar-decembra 2018. godine. Navedednim rešenjem utvrđuje se iznos materijalne pomoći studentima u visini od 4.000 dinara mesečno, za četvrti kvartal 2018. godine. 7. Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Alibunar za kalendarsku 2019. godinu. Ovim rešenjem učešće korisnika usluga odnosno roditelja u ekonomskoj ceni celodnevnog i poludnevnog boravka dece iznosi 20% od utvrđene ekonomske cene. Preostali deo od 80% ekonomske cene boravka učenika u predškolskoj ustanovi izdvaja se iz sredstava budžeta opštine Alibunar. 8. Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup poslovnog prostora opštine Alibunar. 9. Opštinsko veće opštine Alibunar razmatralo je i pojedinačne predloge i zahteve građana, ustanova i organizacija opštine Alibunar.

Baner Pecat 211x81