gore

  • slika 3

IZVEŠTAJ SA 75. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

SedOpsVeca75Sedamdeset peta sednica Opštinskog veća Opštine Alibunar održana je u petak 30. novembra 2018. godine, u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala). Sednicom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće donelo je sledeće odluke:

 

 

 

  1. Opštinsko veće opštine Alibunar razmatralo je i donelo Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Alibunar. Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članovima 6. stav 5. do 7. i 7a Zakona o porezima na imovinu prema kojima prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave. U predloženoj Odluci cene po pojedinim grupama nepokretnosti za 2019. godinu, ostale su na istom nivou kao cene u 2018. godini.
  2. Opštinsko veće opštine Alibunar razmatralo je i donelo Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave opštine Alibunar.
  3. Opštinsko veće opštine Alibunar razmatralo je pojedinačne predloge i zahteve građana, organizacija i ustanova sa teritorije opštine Alibunar.

Oznake: opštinsko veće alibunar

Baner Pecat 211x81