gore

  • Baner Optina Alibunar

IZVEŠTAJ SA 72. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

vece 72 2018Sedamdeset druga sednica Opštinskog veća Opštine Alibunar održana je u petak 19. oktobra 2018. godine, u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala). Sednicom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar gospodin Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće donelo je sledeće odluke:

1. Opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke o dopuni odluke o organizaciji opštinske uprave Opštine Alibunar. Izmenom odluke vraćena je nadležnost Opštine za vršenje poslova davanja u zakup javnih površina radi postavljanja privremenih objekata.

2. Opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Alibunar za 2018. godinu. Predloženom izmenom odluke o maksimalnom broju zaposlenih utvrđen je broj zaposlenih na neodređeno vreme i u Turističkoj organizaciji Opštine Alibunar iz razloga što ranijom odlukom nije obuhvaćena Turistička organizacija Opštine Alibunar kao organizacioni oblik.

3. Opštinsko veće utvrdilo je predlog izmene i dopune programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života Opštine Alibunar za 2018. godinu. Predložena izmena programa upućuje se Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje.

4. Opštinsko veće donelo je rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni plana javnih nabavki Opštine Alibunar za 2018. godinu. U planu nabavke dodaju se sledeće nabavke, i to: popravka i održavanja vozila za potrebe Opštine Alibunar, procenjena vrednost nabavke je 500.000 dinara bez PDV-a i nabavka dobara za potrebe reprezentacije procenjene vrednosti 500.00 dinara bez PDV-a.

5. Opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke o stavljanju van snage odluke o davanju u zakup gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštini Alibunar i uputilo na razmatranje i usvajanje Skupšini Opštine Alibunar.

6. Opštinsko veće utvrdilo je predlog programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Alibunar za 2018. godinu i uputilo Skupštini Opštine na razmatranje i donošenje.

7. Opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o postavljanju privremenih objekata na javnoj površini. Predloženom odlukom uređuje se postupak uređivanja lokacije na javnoj površini, postupak zaključenja ugovora o zakupu javne površine, kao i postupak izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama.

8. Opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije za kompleks stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom u centralnom području naseljenog mesta Alibunar i uputilo Skupštini Opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.

9. Opštinsko veće donelo je rešenje o davanju saglasnosti za izgradnju PE cevi za povezivanje na TK infrastrukturu u naseljenom mestu Seleuš. Predloženim rešenjem daje se saglasnost preduzeću za telekomunikacije Telekom Srbija Beograd za izvođenje radova.

10. Opštinsko veće donelo je pravilnik o uslovima i načinu korišćenju službenih vozila Opštine Alibunar. Predloženim pravilnikom regulisan je način korišćenja službenih vozila za potrebe organa Opštine u obavljanju službenih poslova.

11. Opštinsko veće razmatralo je i pojedinačne zahteve građana, organizacija i ustanova sa teritorije Opštine Alibunar.

Baner Pecat 211x81