gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Службеног листа општине Алибунар

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. РАЗРЕШАВА СЕ Саша Милосављевић функције члана Уређивачког колегијума Службеног листа општине Алибунар.
  2. ИМЕНУЈЕ СЕ Иво Торбица на функцију уредника Уређивачког колегијума Службеног листа општине Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 02. априла 2018. године.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-26/2018-04

Алибунар, 02. април 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81