gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2017/02
  • Решење о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар

На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 13/2016 и 18/2016), Скупштина оптшине Алибунар на 11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕДНУ И КОМУНАЛНОУ ОБЛАСТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Душан Богдановић функције члана Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар.

  2. Именује се Милојка Голубовић, одборник Скупштине општине Алибунар на функцију члана Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар.

  3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана именовања.

  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-24/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81