gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана за 2016. годину Месне заједнице Добрица

На основу 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број: 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Добрица, на 7. седници одржаној 28. октобра 2016. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА

  1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана за 2016. годину који је донео Савет Месне заједнице Добрица, број: 12/2016 од 18. октобра 2016. године.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број:400-89/2016-03-02

Алибунар, 28. октобар 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81