gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2015/42
  • Исправка Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Исправка Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Алибунар

На основу чланова 55. и 59. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), председник општине Алибунар у име Општинског већа општине Алибунар дана 03. децембра 2015. године доноси

И С П Р А В К У

ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

          У Одлуци о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 38/2015), накнадном провером утврђено је да је у уносу текста учињено неколико грешака у писању бројева и слова, због чега је потребно извршити следеће исправке:

-       у члану 3. уместо броја: ''2015'' треба да стоји: ''2016'';

-       после Члана 3. поново се појављује напочетку следећег члана иста ознака, која гласи: ''Члан 3.'', а која треба да гласи: ''Члан 4.'';

-       за последњи члан Одлуке уместо ознаке: ''Члан 4.'' треба да стоји: ''Члан 5.''

Члан 2.

         Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке.

Члан 3.

         Исправку Одлуке објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводине

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 436-11/15-06

Датум: 03. децембар 2015. године

А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81