gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о разрешењу председника Скупштине општине Алибунар (Ђурица Глигоријев)

На основу члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 48. став 1. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Ђурица Глигоријев разрешава се функције председника Скупштине општине Алибунар, на лични захтев.
2.     Функција председника Скупштине општине Алибунар престаје Ђурици Глигоријев доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-18/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81