gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору председника Скупштине општине Алибунар (Предраг Белић)

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 47. став 1. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Предраг Белић бира се на функцију председника Скупштине општине Алибунар.
2.     Функција председника Скупштине општине Алибунар Белић Предрагу почиње да тече доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-20/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81