gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору заменика председника општине Алибунар (Драгана Коматина)

На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
 ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Драгана Коматина, одборник Скупштине општине Алибунар, изабрана је на функцију заменика председника општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног заменика председника општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-25/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81