gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о разрешењу заменика председника Скупштине општине Алибунар (Неђељко Коњокрад)

На основу члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 49. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси,
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Неђељко Коњокрад разрешава се функције заменика председника Скупштине општине Алибунар, на лични захтев.
2.     Функција заменика председника Скупштине општине Алибунар престаје Коњокрад Неђељку доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-41/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81