gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу помоћника председника општине Алибунар (Војислав Диклић)

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
         Војислав Диклић из Новог Козјака разрешава се функције помоћника председника општине Алибунар за питања руралног развоја Општине Алибунар због избора на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.
         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-36/2014-06
Датум: 17. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81