gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Савета за запошљавање општине Алибунар

На основу члана 45. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за запошљавање општине Алибунар, (Службени лист Општине Алибунар“ број 13/2010), Скупштина општине Алибунар на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Именујe Александар Фаркаш за члана Савета за запошљавање општине Алибунар, као представник Националне службе за запошљавање, филијала у Панчеву.

Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавићесе у „Службеном листу општине Алиубнар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-168/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81