gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2012/05
  • Одлукa о прописивању образаца за спровођење избора за одборника Скупштине општине Алибунар на изборима расписаним за 06. мај 2012. године

Службени лист општине Алибунар

Одлукa о прописивању образаца за спровођење избора за одборника Скупштине општине Алибунар на изборима расписаним за 06. мај 2012. године

На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија Општине Алибунар, на седници од 16. марта 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА
06. МАЈ  2012. ГОДИНЕ

Члан 1.

На изборима за одборнике Скупштине Општине Алибунар, расписаним за 06. мај 2012. године, користиће се следећи обрасци:

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-2-1/12-04
У Алибунару, 16. марта 2012. године
ПРЕСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81