gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука o престанку одборничког мандата за одборника који је изабран на функцију заменика председника Општине

На основу члана 54. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетчетвртој седници, одржаној дана 07. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
O ПРЕСТАНКУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ЗА ОДБОРНИКА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН НА ФУНКЦИЈУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

I

ВОЈИСЛАВУ ДИКЛИЋУ из Новог Козјака престаје мандат одборника Скупштине општине Алибунар због избора на функцију заменика председника општине Алибунар.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-15/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81