gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављивању Билтена општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2006, 1/2009 и 12/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на предлог председника Скупштине општине, на Тридесеттрећој седници одржаној 30. септембра 2011.  године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Разрешава се Гордана Пајевић из Алибунара, одборник Скупштине општине Алибунар, функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.

Именује се Зоран Стојиљковић из Алибунара на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-63/11-04
Датум: 30. септембар 2011.. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81