gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Управног одбора Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар у оснивању

На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „ТУРИСТ AЛИБУНАР“ Алибунар број 023-1/10-04 од 26. фебруара 2010. године и  члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР У ОСНИВАЊУ
 

 

            У Управни одбор Јавног предузећа ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' Алибунар у оснивању именују се:

 

  1. Адријан Живку из Алибунара – председник
  2. Снежана Слепчевић из Владимировца – члан
  3. Јонел Секешан из Владимировца – члан
  4. Дарко Николић из Иланџе– члан
  5. Иван Ђокић из Банатског Карловца – члан

 

Именовани ће ову функцију обављати до именовања управног одбора, а након регулисања статуса  фирме и доношења свих потребних правних аката.

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-5/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81