gore

  • Baner Optina Alibunar

Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta

Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine opštine priprema i podnosi skupštini predlog odluka o drugih opštih akata, razmatra predloge akata koje Skupštini predlaže Opštinsko veće ili drugi predlagač i predlaže Skupštini donošenje opštih akata iz njene nadležnosti. 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81