Sekretarijati

 U Opštinskoj upravi obrazovani su sledeći sekretarijati:

 

  1. Sekretarijat za finansije
  2. Sekretarijat za privredu, javne službe i razvoj
  3. Sekretarijat za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine
  4. Sekretarijat za opštu upravu i imovinsko pravne poslove
  5. Sekretarijat za inspekcijske poslove

Radom sekretarijata rukovode sekretari. Sekretare sekretarijata raspoređuje načelnik Opštinske uprave.     

Sekretari sekretarijata organizuju i obezbeđuju zakonit i efikasan rad sekretarijata, staraju se o pravilnom rasporedu poslova na unutrašnje organizacione jedinice u okviru sekretarijata i ispunjavanju radnih dužnosti zaposlenih.

Sekretar sekretarijata je u izvršavanju poslova iz prethodnog stava dužan da se pridržava naloga i uputstava načelnika Opštinske uprave.

Sekretari sekretarijata odgovorni su načelniku Opštinske uprave za svoj rad i za zakonit i blagovremen rad sekretarijata kojim rukovode. 

 

Štampa

FaLang translation system by Faboba