gore

 • slika 3

Секретаријат за општу управу и ИП послове

Opis poslova

Opšti poslovi
 • unapređenje organizacije rada i modernizaciju Oštinske uprave;
 • primena zakona i drugih propisa u opštem upravnom postupku;
 • vođenje registra stanovnika i opšteg biračkog spiska;
 • poslovi prijemne kancelarije, pisarnice i arhive;
 • overa potpisa, rukopisa i prepisa;
 • izdavanje radnih knjižica i vođenje registra o radnim knjižicama;
 • nadzor nad radom mesnih kancelarija;
 • matične knjige državljana;
 • rešavanje u upravnim stvarima ako propisima nije određeno koji je organ uprave stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari;
 • stručni poslovi za mirovna veća;
 • upotreba grba i zastave opštine.
Stručni poslovi:
 • radni odnosi;
 • korišćenje birotehničkih i drugih sredstava i opreme;
 • korišćenje i održavanje zgrada i službenih prostorija;
 • obezbeđenje drugih uslova rada Opštinske uprave i drugih organa;
 • obezbeđenje racionalnog korišćenja poslovnog prostora;
 • investiciono i tekuće održavanje i obezbeđenje poslovnih prostorija.
Imovinsko-pravni poslovi:
 • zaštita, očuvanje i evidencija nepokretnosti nad kojima pravo korišćenja ima Opština;
 • upravljanje i  korišćenje nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Opština;
 • promet zemljišta i zgrada;
 • drugi poslovi u skladu sa zakonom.  

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81